Mokymo programa

„Raibos kalbos“ anglų kalbos programa skirta mokyti ikimokyklinio amžiaus vaikus nuo 3 metų. Mokomoji medžiaga parengta pagal Oksfordo, Makmilano ir Longmano ankstyvojo anglų kalbos mokymo programas ir orientuota į mokytojo ir vaiko bendradarbiavimą. Parengta medžiaga yra įdomi ir įvairi. Ją naudodami padėsime mažyliui suvokti pagrindinius anglų kalbos reiškinius, skatinsime kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir smalsumą.

Per anglų kalbos pamokėles vaikai dalyvauja įvairioje veikloje, kuria vystomi judėjimo, kalbos, mokslo, gamtos, meno (muzikos ir tapybos) ir vaidybos gebėjimai. Mokytojai stengiasi lavinti vaikučių stipriąsias puses, gebėjimus ir sudominti juos. Pagal mūsų anglų kalbos mokymo programą vaikams ne tik padedama mokytis anglų kalbos, bet taip supažindinama su anglakalbių šalių kultūra ir tradicijomis. Dažnai rengiame temines pamokas, per kurias aptariame šventes, pvz., Velykas, Kalėdas ar Helouvyną. Aktyviai dalyvaudamas mokymo procese (žaisdamas, dainuodamas ar vaidindamas), vaikas pamažu įsigilina į naują ir nepažįstamą kalbos aplinką. Mokome trimis mokymo lygiais, išlaikome mokymo tęstinumą mokantis sekančiais mokslo metais.

Mokytojai stengiasi lavinti vaikučių stipriąsias puses, gebėjimus ir sudominti juos. Pagal mūsų anglų kalbos mokymo programą vaikams ne tik padedama mokytis anglų kalbos, bet taip supažindinama su anglakalbių šalių kultūra ir tradicijomis. Dažnai rengiame temines pamokas, per kurias aptariame šventes, pvz., Velykas, Kalėdas ar Heloviną. Aktyviai dalyvaudamas mokymo procese (žaisdamas, dainuodamas ar vaidindamas), vaikas pamažu įsigilina į naują ir nepažįstamą kalbos aplinką.

Programos turinys

Darbo metodai

Kiekvienas vaikas į pamokėles ateina su tam tikru „bagažu“ – jis jau turi šiokios tokios patirties ir įgūdžių, kurie būna naudingi mokantis anglų kalbos. Mokytojai padeda vaikui perprasti savo įgūdžius ir juos pritaikyti. Vesdamas pamokėles mokytojas stengiasi užimti vaikus kuo įvairesne veikla ir ją kaitalioti – pereiti nuo judrių žaidimų prie pokalbių, eilėraščių deklamavimo ir dainavimo, o paskui prie mokomojo piešimo ar stalo žaidimų. Vaikai mokosi atlikdami trumpas ir įdomias užduotis, kuriose gali dalyvauti šuniukas ar koks kitas mielas pamokėlės dalyvis, dainuoja daineles, mokosi skaičiuočių, vaidina trumpus vaidinimus. Tai suteikia vaikams daug džiaugsmo, jie aktyviau dalyvauja pamokėlėse, noriau mokosi ir lengviau įsimena naują informaciją.

Žaidimas – pamokėlių pagrindas

Labai svarbu, kad vaikas norėtų mokytis, todėl žaidimai tam labai puikiai tinka. Ikimokyklinio amžiaus vaikams žaidimai yra neatsiejama jų raidos dalis, tik žaisdami jie gali natūraliai, be streso ir didelių pastangų mokytis užsienio kalbos. Vaikams patinka žaisti, nes tik žaisdami jie nebijo išbandyti kažką nauja, todėl žaidimas – svarbiausia kalbos mokymo priemonė. Žaisdami ne vieni, o grupėmis, vaikai išmoksta tarpusavyje bendrauti, kartu dirbti ir mokytis, dalytis su kitais ir padėti vienas kitam, draugauti ir netgi nebijoti paprašyti pagalbos. Žaidimais vystoma dėmesingumas, ištvermė, kūrybiškumas, smalsumas ir žinių troškimas. O žaidimus organizuojantis mokytojas yra ne organizatorius, bet aktyvus jų dalyvis.

Mokymo lygiai

PIRMUS METUS 3-4 m. vaikučius mokome pagal „Happy Hearts Starter“ dviejų lygių kurso programą, skirtą 3–7 metų vaikams mokyti anglų kalbos ankstyvuoju laikotarpiu. Kursą sudaro 6 temos. Kiekvieną temą sudaro 6 skyriai (pamokos) su dviem dainelėm. 7-ame skyriuje (pamokoje) vaikams suteikiama nauja galimybė pritaikyti išmoktą medžiagą per naują situaciją žaidžiant žaismingus, linksmus žaidimus, vaidinant, šokant ir dainuojant. Per šį užsiėmimą gaminamos popierinės lėlės, kuriomis vaidinama. 8-ame skyriuje (pamokoje) atliekama visa, ko buvo mokomasi ankstesnėse pamokėlėse vaidinant ir dainuojant karaokės daineles.

Kiekviena pamokėlė prasideda skatinimo užduotimi, kai surandamas katinėlis Kenny ir su juo pasisveikinama. Vėliau atliekamos įvairios „Ryto rato“ (angl. „Circle“) užduotys, tada užsiėmimai prie stalo (angl. „Table time activities“) ir baigiama atsisveikinimo (angl. „Bye-bye“) užduotėle.

ANTRUS METUS 5-mečiai vaikai tęsią mokymąsi pagal „Happy Hearts 1“ programą – anglų kalbos mokymo programa, orientuota į priešmokyklinio amžiaus vaikus ir jų pasitikėjimo savimi, pažintinių, socialinių, emocinių bei psichologinių įgūdžių skatinimą. Programoje temos yra sudėtos tvarka, leidžiančia mokiniams mokytis, kartoti ir plėsti anglų kalbos žinias.

Kurso metu vaikai tobulina ankstesniais mokymo metais įgytus klausymo ir kalbėjimo įgūdžius, toliau kaupia naudingą žodyną, lengvai atpažįstamą ir pritaikomą jų kasdieniame gyvenime. Smagūs veikėjai vabaliukai, lydintys vaikus viso kurso metu, motyvuojančios užduotėlės, žaidimai, dainelės, padeda formuoti teigiamą vaiko požiūrį į anglų kalbą ir į mokymosi procesą. Platus programos veiklų spektras, padeda vaikams įsisavinti informaciją skirtingais būdais: regimuoju, girdimuoju, jutiminiu, muzikiniu, vidiniu.

TREČIUS METUS 6-7 m. vaikučiai tęsią mokymąsi pagal „Happy Hearts 2“ programą – mokymo programa, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau yra mokęsi anglų kalbos. Ji leidžia sukurti vaikams malonią ir smagią mokymosi aplinką, kur mokymosi proceso pagrindas, kaip ir ankstesniais metais, išlieka – žaidimas. Žaislinis katinėlis Kenny, kurį galima pačiupinėti, su juo pažaisti, jį prakalbinti, dideli istorijų plakatai, spalvotos kortelės – tai priemonės, leidžiančios vaikams smagiai mokytis anglų kalbos žaidžiant, be įtampos.

Programą sudaro aštuoni skyriai. Skyrių sudaro 8-9 pamokėlės, kurias vienija ta pati tema. Mokydamiesi anglų kalbos su katinėliu Kenny, istorijų, dainelių, eiliuotų, lengvai įsimenamų tekstų dėka, vaikai lavina klausymo įgūdžius, mokosi taisyklingo tarimo bei intonacijos, pradeda susipažinti su anglakalbe kultūra.

REKVIZITAI​

VšĮ „Raibos kalbos“ 
P. Plechavičiaus g. 18-38, Kaunas
Tel. +370 627 84430
El. p. raiboskalbos@gmail.com